terug

Groen schoolplein voor de Zevenster

De school waar je tot bloei komt 
Het is een jaar geleden dat Gea Pereboom, directeur van CBS de Zevenster, bij een bijeenkomst zat over ‘het groene schoolplein’, een initiatief van de Provincie Overijssel. Het belang van natuur heeft bij de Zevenster altijd hoog op de agenda gestaan en met deze subsidie kunnen ze daar meer invulling aan geven. Meer groen heeft een positief effect op leren én van groen kun je erg veel leren. De subsidieaanvraag werd goedgekeurd en al gauw zaten ouders, leerlingen, buren en leraren samen na te denken over een schoolplein waar kinderen kunnen spelen en leren, maar dat ook bijdraagt aan het voorkomen van wateroverlast en hittestress.

Een zandbak met flexibele rand
Een architect heeft het eerste ontwerp al gemaakt. Natuurlijk moeten de moes- en bloementuin behouden (of uitgebreid) worden, maar er zijn veel meer ideeën aangedragen. Zo bedenken leerlingen de meest creatieve dingen, zoals een zandbak met flexibele rand. Leraren hebben nagedacht hoe zij buiten les kunnen geven en zo het onderwijs letterlijk en figuurlijk van binnen naar buiten kunnen brengen. In het uiteindelijke ontwerp worden de ruimtes opnieuw ingedeeld, zodat er natuurlijke schaduwplekken komen, er volop gespeeld kan worden en er mogelijk zelfs circulair gebouwd kan worden. Aan de architect de schone taak om wens en praktijk bij elkaar te brengen.