terug

Grote renovatie aan de Maanstraat, G.J. van Heekstraat en Steenbokstraat

Onderdeel van Nieuw Twekkelerveld is verbetering van de woningen. Dit kan door bestaande woningen grondig op te knappen of oude woningen te slopen en nieuwe woningen te bouwen.

Renovatie
De 176 appartementen worden door De Woonplaats gerenoveerd. Daarmee blijven de complexen behouden zoals ze nu bestaan. In de rest van dit jaar en volgend jaar zal De Woonplaats verdere vooronderzoeken doen en zich voorbereiden op de renovatie. Zoals de planning er nu uitziet, starten de renovatiewerkzaamheden in 2022. Eind 2023 moeten de werkzaamheden dan klaar zijn.

VPS
In verband met de komende renovatie, worden vrijgekomen appartementen aan de Maanstraat, G.J. van Heekstraat en Steenbokstraat niet meer in de reguliere verhuur aangeboden. De woningen blijven wel bewoond, maar worden verhuurd via VPS, een samenwerkingspartner die voorziet in tijdelijke huur.

Toekomstige plannen
De woningen van De Woonplaats aan de Olieslagweg (hoogbouw), Zonstraat (hoogbouw), Jachthondenstraat (duplex- en maisonettewoningen), Meteorenstraat (maisonettewoningen) en Grote Beerstraat (duplexwoningen) komen ook voor verbetering in aanmerking. Plannen hiervoor
worden al wel door de woningcorporatie onderzocht, maar zijn niet concreet. Er is nog geen besluit genomen wat hier gaat gebeuren om de verbetering te realiseren. Deze besluitvorming zal in een later stadium plaatsvinden en uitvoering pas vanaf 2024 en 2025.