terug

Spelen en groen aan de Othmar Ten Catestraat

Uitgangspunt is dat we het plein willen behouden voor spelen, aangevuld met veel groen. Het groen op dit plein bepaalt namelijk mede de uitstraling in de buurt en is belangrijk om de hittestress in de zomermaanden te verminderen.

Bewoners van de Othmar Ten Catestraat, Noordhoek Hegtstraat en Abraham Strickstraat hebben een brief ontvangen om hier hun mening over te geven. Het oorspronkelijke plan was om echt in
gesprek te gaan, maar in verband met het coronavirus is dit momenteel niet mogelijk. Afhankelijk van de inbreng wordt besloten hoe verder te gaan. We hebben inmiddels al veel reacties mogen ontvangen. Daar zijn we heel blij mee. We gaan binnenkort met bewoners in gesprek die hebben aangegeven verder te willen meepraten over de herinrichting van het plein.