terug

Route naar een aardgasvrij Twekkelerveld

Twekkelerveld Aardgasvrij
Het aanwijzen van Twekkelerveld roept veel vragen op. Vragen onder andere over waarom Twekkelerveld als eerste, wat het gaat kosten, wat de alternatieven zijn, heb ik een keuze en wanneer het gaat gebeuren. We hebben alle vragen verzameld en zo goed mogelijk beantwoord met de kennis van nu. U kunt de vragen en antwoorden vinden op www.enschede.nl/twekkelerveld-aardgasvrij. Maar vaak zijn de antwoorden pas echt duidelijk na de tweede stap, als het Wijkuitvoeringsplan is vastgesteld. Dat gaan wij samen met u doen.

Buurtgesprekken
We staan nu aan het begin van het Wijkuitvoeringsplan (WUP). We willen de tijd nemen om dit zorgvuldig te doen. We starten met buurtgesprekken over wat er in allemaal in een WUP aan bod moet komen. Over hoe we u gaan ontmoeten zijn we nog aan het nadenken. Het moet wel passen bij de geldende coronamaatregelen. We hebben Twekkelerveld hiervoor opgedeeld in buurtjes. De gesprekken vinden plaats van november 2020 tot en met maart 2021.

Deelnemen?
Wilt u deelnemen aan deze buurtgesprekken stuur dan een mail naar aardgasvrij@enschede.nl
onder vermelding van buurtgesprekken, en uw straat en huisnummer. U krijgt dan een uitnodiging.
Bewoners die zich al eerder hebben opgeven voor de meedenkgroep krijgen al automatisch een uitnodiging.

Aanvraag Rijksbijdrage voor aardgasvrij Twekkelerveld niet gehonoreerd
Helaas heeft de gemeente geen Rijksbijdrage gekregen om Twekkelerveld aardgasvrij te maken.
De gemeente had een bijdrage van € 9.7 miljoen gevraagd. Het bedrag wilde de gemeente inzetten
om de overgang naar een aardgasvrij Twekkelerveld betaalbaar te maken. Het bericht kwam als een
teleurstelling.

Wat betekent dit voor Twekkelerveld?
Het besluit van het Ministerie betekent niet dat we nu stoppen met plannen om Twekkelerveld aardgasvrij te maken. We gaan door met het maken van een Wijkuitvoeringsplan. En we gaan nu op zoek naar andere manieren om de overgang het haalbaar en betaalbaar te maken. Het uitgangspunt blijft dat de woonlasten voor bewoners gelijk blijven.