terug

Maanstraat: aan de slag!

Werk in uitvoering
De werkzaamheden zijn zo omvangrijk dat bewoners moeten verhuizen voor de renovatie. De ruimte in de woningen is helaas te beperkt om prettig wonen te kunnen waarborgen. Bovendien kunnen veel werkzaamheden niet goed worden uitgevoerd wanneer een woning nog vol huisraad staat. Zo worden in de woningen en bergingen gasaansluitingen verwijderd en de complete elektra-installatie en het tapwatersysteem vervangen. Daarnaast worden geluidsmaatregelen getroffen en waar nodig keukens, badkamers en toiletten gerenoveerd. In de woning wordt isolatie aangebracht, net als een mechanisch ventilatiesysteem. Aan de buitenzijde worden dakpannen, postkasten en kozijnen vervangen.Het dak en de buitengevel worden (na)geïsoleerd. Ook de trappenhuizen worden opgefrist en voorzien van nieuwe elektra en verlichting.

Sociaal plan
De bewoners weten inmiddels dat zij niet in hun appartementen kunnen blijven wonen tijdens de
renovatie. Voor hen gaat een sociaal plan gelden. De huidige bewoners krijgen daarin  verschillende verhuismogelijkheden aangeboden. Eén van de opties is om na de renovatie terug te keren naar het eigen appartement. In mei en juni worden door De Woonplaats persoonlijke gesprekken met alle bewoners ingepland om de plannen verder toe te lichten en een akkoord te vragen op de renovatie.