terug

Voortgang project GroenBlauw Twekkelerveld

Onderhoud Enschede heeft gegraven aan de Spoordijkstraat om te onderzoeken hoe diep een bepaalde buis in de grond ligt. Op een aantal plaatsen in de wijk worden extra  bodemonderzoeken gedaan. Dit is om te bepalen welke kwaliteit de grond heeft waarin de aannemer straks gaat graven. 

Goolkatenweg
Ook zijn er vergunningen aangevraagd voor het verwijderen van enkele bomen aan de Goolkatenweg. Dit is nodig om het nieuwe regenwaterriool in de Goolkatenweg aan te kunnen sluiten op het riool dat onder sportpark Rigtersbleek door loopt. Aan de Goolkatenweg halen we twee bomen en het groen ertussenin weg. De weggehaalde bomen worden vervangen door nieuwe bomen en struiken. Er komt dus groen voor terug. Dit kan niet op precies dezelfde plek, want bovenop een rioolbuis kunnen geen bomen groeien. We proberen zo dichtbij mogelijk het nieuwe groen aan te planten. Met Sportaal, de beheerder van het sportpark, spreken we af waar de vervangende bomen komen en welke struiken worden geplant.

Het kan dus zijn dat je nu al hier en daar werklui bezig ziet, maar dat zijn alleen nog maar de
voorbereidingen. Als we écht gaan beginnen, brengen we je daarvan uiteraard op de hoogte.