terug

Project GroenBlauw Twekkelerveld gaat van start

Werkzaamheden per fase
Er moet veel gebeuren. Dit kan niet allemaal in één keer. Het werk wordt uitgevoerd in meerdere fases. Hierdoor kan water altijd afgevoerd worden. En is de overlast voor u zo klein mogelijk. Hier leest u de globale planning. Het kan zijn dat hier wijzigingen in komen in de loop van de tijd. In elke fase informeren we u op tijd over de werkzaamheden en wat deze betekenen voor u.

Fase 0 – vanaf eind augustus
In de groene zone onder de hoogspanningskabels is aannemer Siers begonnen om kabels en leidingen die in de grond liggen te verleggen. Zo maken zij ruimte voor het riool. Siers werkt in de groene zone waar paden en wegen de toekomstige beek kruisen. In de Otto van Taverenstraat tussen huisnummers 2 en 18 vervangt Siers de waterleiding. Vanaf 4 oktober is het niet mogelijk een aantal parkeerplaatsen te gebruiken. Er komen tijdelijke parkeerplaatsen tussen de garageboxen en de appartementencomplexen. Dit duurt drie weken.

Fase 1 – vanaf half oktober
In de groene zone onder de hoogspanningsleidingen wordt grond weggegraven voor verlagingen in het gras. Deze vangen regenwater op als het heel hard regent. Ook graven we de greppel voor de beek. In deze periode is het niet mogelijk in dit gebied te spelen of rond te lopen.

Fase 2 – voorjaar 2022
Voor de huizen met de huisnummers 1 tot en met 18 in de Otto van Taverenstraat komt extra riolering voor de afvoer van schoon water. De garageboxen blijven bereikbaar. Ook komen er tijdelijke parkeerplaatsen, zodat er evenveel parkeerplek is als u nu gewend bent. Huiseigenaren in dit deel van de straat krijgen het aanbod de regenpijp aan de voorkant van het huis gratis te laten afkoppelen van het vuilwaterriool. Dit betekent dat regenwater van het dak via de regenpijp
wordt afgevoerd naar het regenwaterriool in plaats van het vuilwaterriool. Zij krijgen hierover een brief.

Fase 3 – voorjaar 2022
In de Lambertus Buddestraat wordt extra riolering aangelegd voor de afvoer van schoon water. Deze straat is een belangrijke weg in de wijk. Op verschillende manieren zorgt NTP ervoor dat er zo min mogelijk overlast ontstaat. Het tankstation is op 2 dagen na altijd bereikbaar.

Fase 4 – zomer 2022
Ook onder sportpark Rigtersbleek komt een schoonwaterriool. Dit gebeurt tijdens de zomerstop van de sportwedstrijden. De BSO op het sportpark blijft bereikbaar. Een verkeersregelaar zorgt ervoor dat ouders en kinderen veilig de BSO kunnen bereiken.

Fase 5 – herfst 2022
In een deel van de Goolkatenweg wordt extra riolering aangelegd voor de afvoer van schoon water. Om dit te kunnen doen, worden twee bomen en het groen ertussenin weggehaald. Hiervoor komen nieuwe bomen en struiken in de plaats. Er komt dus groen voor terug. Met Sportaal, de beheerder van het sportpark, en de bewoners van de Goolkatenweg is afgesproken dat we twee bomen herplanten en de rododendronstruiken herstellen. Ook wordt de Goolkatenweg veiliger gemaakt. Huiseigenaren in dit deel van de straat krijgen het aanbod de regenpijp aan de voorkant van het huis gratis te laten afkoppelen van het vuilwaterriool. Dit
betekent dat regenwater van het dak via de regenpijp wordt afgevoerd naar het regenwaterriool in plaats van het vuilwaterriool. Zij krijgen hierover een brief.

Fase 6 – herfst 2022
Langs de Spoordijkstraat wordt de greppel voor de beek gegraven. Ook verlaagt NTP een paar van de groene gebieden langs de weg. Hier kan regenwater opvangen worden. De Spoordijkstraat wordt meteen ook een stuk veiliger gemaakt door de weg te versmallen. De Spoordijkstraat wordt als laatste uitgevoerd, na aanleg van de F35. Zo heeft u niet twee keer overlast.

Van deze werkzaamheden is de startdatum nog niet bekend
In de Pijlhovestraat worden de goten met roosters aangelegd. De goten voeren water af naar het nieuwe regenwaterriool in de Lambertus Buddestraat. De straat blijft bereikbaar voor voetgangers, fietsers en bewoners. Huiseigenaren in de Pijlhovestraat krijgen het aanbod de
regenpijp aan de voorkant van het huis gratis te laten afkoppelen van het vuilwaterriool. Dit betekent dat regenwater van het dak via de regenpijp wordt afgevoerd naar het regenwaterriool in plaats van het vuilwaterriool. Zij krijgen hierover een brief. Het is nog niet bekend wanneer deze werkzaamheden gepland worden. 

Onder het kruispunt van de Pijlhovestraat, Lambertus Buddestraat en de G.J. van Heekstraat moet ook een nieuw riool aangelegd worden. Het is nu nog niet bekend wanneer dit gebeurt. We zijn hierover in overleg met de eigenaar van een leiding die hier in de grond ligt. 

Minister Loudonlaan - 2022
In een eerdere nieuwsbrief hebben we gezegd dat de Minister Loudonlaan een nieuw regenwaterriool krijgt en de straat opnieuw wordt ingericht. Bewoners gaven aan dat ze graag een groenere straat willen die klaar is voor het klimaat van de toekomst. Daarom is er besloten om van de Minister Loudonlaan een apart project te maken. We gaan eerst in gesprek met de bewoners over hun wensen. Daarna worden de werkzaamheden voorbereid en uitgevoerd. Dit is waarschijnlijk in 2022.

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden?
Als u een vraag heeft, kunt u contact opnemen met Ankie Wessel. Zij is de Omgevingsmanager van NTP. U kunt haar mailen via a.wessel@ntp.nl of bellen op 06 - 20 52 58 52.