terug

GroenBlauw Twekkelerveld

In een deel van de Goolkatenweg komt een nieuw riool voor regenwater. Ook wordt een deel smaller gemaakt. In de ruimte die hierdoor ontstaat, komen gras en planten. Een deel van de strook wordt lager gemaakt, zodat water hier naartoe kan stromen en daar in de grond kan wegzakken. In de weg wordt het asfalt vervangen door straatstenen. En de rubberen verkeersdrempels worden een verhoogde cirkel. Deze zorgt ervoor dat auto’s, bussen en brommers langzamer rijden en is voor fietsers prettiger dan een drempel. Ook is zo’n verhoging beter voor het afvoeren van water. Langs de Spoordijkstraat ligt inmiddels de greppel voor de beek. De straat zelf wordt smaller om hem veiliger te maken.