terug

Dit najaar meer duidelijkheid over toekomst warmtenet in Twekkelerveld

Hybride warmtepomp en warmtenet

Uit het onderzoek komen de alternatieven ‘(hybride) warmtepomp’ en ‘warmtenet’ als voorkeursalternatieven naar voren omdat deze alternatieven op kosten en duurzaamheid het beste scoren. Deze resultaten sluiten aan bij eerder onderzoek.

 

Het Bewonersplatform Twekkelerveld (Bept) en de koplopergroep uit de wijk zijn intensief betrokken geweest bij het onderzoek. Zij hebben onder andere technieken en beoordelingscriteria aangereikt. 

 

Nader onderzoek: hoe verder in de praktijk?

De gemeente heeft intussen het initiatief genomen om een verdieping op de businesscase van het warmtenet uit te voeren. Met de businesscase wil de gemeente bewoners en andere partijen duidelijkheid geven over de toekomst van het warmtenet in de wijk Twekkelerveld. De woningbouwcorporaties zijn ook bij het verdere onderzoek betrokken. Het Bewonersplatform Bept en de koplopers hebben eerder te kennen gegeven de uitkomsten van dit onderzoek af te wachten.

 

De gemeente verwacht dit najaar de uitkomsten van het nadere onderzoek te kunnen presenteren. Daarna gaat de gemeente in samenwerking met de betrokken partijen en bewoners aan de slag met het wijkuitvoeringsplan. Met het uitvoeringsplan wordt de wijk stapsgewijs gereed gemaakt voor een toekomst zonder aardgas. Alternatieven voor aardgas zoals het warmtenet en de hybride warmtepomp spelen daarbij een belangrijke rol. 

 

Focus op isolatie

Naast het verdiepende onderzoek naar de haalbaarheid van een warmtenet hebben wij besloten meer aandacht (tijd en geld) te besteden aan de isolatie van woningen als eerste stap in de energietransitie. Een stap die voor alle eindoplossingen (alternatieven voor aardgas) zinvol is en direct resultaat oplevert. Zo hebben we met de koplopers in de wijk en Enschede Energie een proef gedraaid waarbij we maatwerkadviezen hebben laten opstellen voor 50 woningen. 

 

Inmiddels is het Energieloket Enschede, een initiatief van de gemeente Enschede, gestart met het grootschalig ondersteunen en begeleiden van bewoners bij de aanpak van hun woning. Er is een Fixbrigade gestart en op dit moment loopt er een actie voor gratis grote (isolatie)maatregelen voor slecht geïsoleerde woningen. De komende maanden en jaren zal het Energieloket Enschede nieuwe acties opzetten om bewoners te helpen bij energiebesparing en stappen naar een aardgasvrije woning. Op de website van het Energieloket (www.energieloket-enschede.nl) staat informatie over lopende acties en staat daarnaast ook heel veel informatie over besparing, isolatie en subsidies.