terug

Aanpak isolatie en energiebesparing

Het afgelopen jaar is er in de wijk extra aandacht en geld besteed aan het isoleren van woningen. Er zijn tal van activiteiten geweest die direct resultaat opleveren:

• Samen met de Coöperatie Enschede Energie hebben we maatwerkadviezen voor 50 woningen
gemaakt. Dit als proef om te kijken of dit ook voor andere woningen zinvol is. 
• Vanuit het Energieloket Enschede is de FIXbrigade in de wijk aan de slag geweest met kleine isolerende maatregelen zoals het aanbrengen van tochtstrips en radiatorfolie.

Het Energieloket Enschede is een onderdeel van de gemeente Enschede die inwoners helpt bij het verduurzamen van hun woning. 
• Daarnaast liep er een actie van het Energieloket Enschede voor grotere isolerende maatregelen
zoals spouwmuur- en vloerisolatie. Deze gratis maatregel is er speciaal voor woningeigenaren
met een laag inkomen.
• Ook dit jaar lopen er via het Energieloket diverse acties die u helpen om uw woning te isoleren.

Meer informatie op www.energieloket-enschede.nl.