Energie en klimaat

Twekkelerveld is gevoelig voor wateroverlast. Daarnaast zullen we in de toekomst steeds vaker te maken krijgen met droogte en hittegolven. Gemeente en inwoners slaan de handen ineen om de gevolgen van wateroverlast, droogte en hitte te beperken. De gemeente zorgt ervoor dat in de toekomst in elke straat van Twekkelerveld aparte rioolbuizen voor regenwater en voor afvalwater liggen. Regenwater zo naar een beek. Er komt minder regenwater in het afvalwaterriool. De kans is dan kleiner dat het afvalwaterriool overstroomt en er vuil water op straat komt als het extreem hard regent.

Minister Loudonlaan klaar voor de toekomst
In het voorjaar van 2024 gaat gemeente Enschede aan de slag in de Minister Loudonlaan. De rioolbuis voor afvalwater wordt vervangen. Daarnaast komt een nieuwe rioolbuis voor schoon regenwater. Daarna krijgt de straat een nieuwe inrichting. Bewoners hebben hierover meegedacht. Er komen bijvoorbeeld meer planten en bomen in de straat. De parkeerplaatsen worden gemaakt van open grasstenen.

GroenBlauw Twekkelerveld gaat verder in ‘t Zwik
In een aantal straten van ’t Zwik vervangt gemeente Enschede het riool. Ook is er onderhoud aan de weg nodig. Dit biedt kansen om de straten opnieuw in te richten op een klimaatadaptieve en biodiverse manier. Hoe dit precies gebeurt, wordt bepaald samen met de inwoners van de buurt. Zo zorgen gemeente en bewoners samen voor een veilig, gezond en aantrekkelijk ’t Zwik.

De Cort van der Lindenlaan, Zwikslaan, Zwiksplein, Groen van Prinstererlaan, Doctor Schaepmanlaan, Thorbeckelaan en Van Kolstraat krijgen 2 riolen: een buis voor afvalwater en een buis voor regenwater. Ook worden er plekken gemaakt die water opvangen en vasthouden. Water kan in de grond trekken in wadi’s, (verlaagde) groenstroken en tuinen. Als water in ‘t Zwik in de grond trekt, stroomt het niet de straat op. Het blijft dan in de buurt zelf en verdwijnt niet naar lagere plekken in Twekkelerveld. Dat maakt de kans dat daar straten overstromen kleiner.

’t Zwik is erg groen en kent mooie grote bomen. Toch zijn er ook stukjes waar veel tegels liggen. Overal waar het kan, wordt steen vervangen door verschillende soorten bloeiende planten en bomen. Deze koelen de omgeving als het warm is. Ook kunnen dieren zoals insecten, vogels en vlinders leven in het groen. Als regenwater in de buurt zelf in de bodem kan zakken, droogt de grond minder snel uit. Daar hebben bomen en planten profijt van.