Over ons

Nieuw Twekkelerveld is een samenwerkingsverband tussen de drie Enschedese woningcorporaties en de gemeente Enschede. We bundelen onze krachten, zien en benutten samen meer kansen en willen daardoor van meerwaarde zijn voor de wijk. Dit alles het liefst zoveel mogelijk met bewoners. De wijk biedt heel veel moois, maar op het gebied van wonen, energie, klimaat en saamhorigheid zien we ook nog veel kansen voor verbetering. Dat is waar wij ons samen op richten! 


Domijn
Als woningcorporatie zorgt Domijn voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen. Er wonen ongeveer 30.000 mensen in een van onze huizen in Enschede, Haaksbergen en Losser. In totaal hebben we 15.500 woningen die we verhuren, onderhouden en beheren.

Een huis is pas een thuis als ook de wijk fijn is. Als mensen elkaar kennen en rekening houden met elkaar. Als het er veilig, heel en schoon is. Wij verwachten van onze huurders dat zij er alles aan doen om hun buurt prettig en leefbaar te houden. Als het kan, helpen we ze graag. Daarbij werken we nauw samen met onze partners, zoals gemeenten en zorginstellingen. Zo versterken we elkaar én de wijk!

Gemeente Enschede
De samenleving verandert. En daarmee onze rol als gemeentelijke organisatie. We willen een flexibele, wendbare overheid zijn, waarbij we de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen van Enschede centraal stellen. In Twekkelerveld willen we op deze manier met onze partners werken aan Nieuw Twekkelerveld, een wijk waar iedereen zich thuis en welkom voelt.

De Woonplaats
De Woonplaats is een woningcorporatie. We bestaan voor mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning. Wij maken ons sterk om huidige en toekomstige huurders in Twente en de Achterhoek duurzaam woongenot te bieden: een goede en betaalbare woning in een prettige buurt. 

We benutten alle mogelijke ruimte om dit samen met bewoners, belanghouders, partners en leveranciers te realiseren. Met respect voor ieders kunde, positie en verantwoordelijkheid.

Ons Huis
Een goede, betaalbare woning in een buurt die aantrekkelijk, schoon, heel en veilig is, dat is waar onze huurders op mogen rekenen. We vinden het belangrijk dat wijken en buurten plaats bieden aan verschillende inkomens- en leeftijdsgroepen, aan allerlei typen huishoudens en bewoners. Wij willen een belangrijke bijdrage leveren aan de huisvesting van huishoudens in Enschede.