Thema's

Energie en klimaat

Het klimaat verandert. In de wijk wordt gekeken hoe we ons daaraan kunnen aanpassen.
Twekkelerveld is in Enschede pilotwijk voor een warmteplan om van het aardgas af te komen. Lees meer over de aanpak van de gemeente Enschede op 'Twekkelerveld aardgasvrij'.

Twekkelerveld is gevoelig voor wateroverlast. Daarnaast zullen we in de toekomst steeds vaker te maken krijgen met droogte en hittegolven. Gemeente en inwoners moeten de handen ineen slaan om de gevolgen van wateroverlast, droogte en hitte te beperken. Lees meer over het waterbergingsproject Groen Blauw Twekkelerveld op https://www.enschede.nl/groenblauw-twekkelerveld

Thema bekijken
Huis van de wijk

Veel bewoners hebben behoefte aan een centraal ontmoetingspunt in de wijk. Om een kop koffie te drinken, waar ze kunnen vergaderen, een cursus kunnen volgen en waar ze terecht kunnen voor ondersteuning. We zijn hiervoor gestart met ’t Proathuus en onderzoeken of iets groters in de toekomst wenselijk en haalbaar is.

Thema bekijken
Iedereen hoort erbij

Hierbij ligt de focus op het vergroten van de kansen van alle, maar vooral de kwetsbare wijkbewoners. We willen de nodige voorzieningen zo dicht mogelijk bij en met bewoners organiseren. Dat zou bijvoorbeeld (deels) kunnen in ’t Proathuus. 

Thema bekijken
Prettig wonen

We kijken wat de wijk vanaf 2025 aan voorzieningen (zoals winkels, bedrijven, scholen) en woningen nodig heeft. Zo kijken we bijvoorbeeld of een breder woningaanbod nodig is of dat er een betere aansluiting te maken is met het kennispark en UT.

Thema bekijken